500 636 900
500 636 900
Symbol
E08
Powierzchnia
całkowita
149m2
Antresola
40m2
Ogródek
63m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
812200,00 zł
wolne