500 636 900
500 636 900
Symbol
F09
Powierzchnia
całkowita
149m2
Antresola
40m2
Ogródek
56m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
820800,00 zł
wolne