500 636 900
500 636 900
Symbol
F07
Powierzchnia
całkowita
149m2
Antresola
40m2
Ogródek
43m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
818200,00 zł
wolne