500 636 900
500 636 900
Symbol
F01
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
87m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
718200,00 zł
wolne