500 636 900
500 636 900
Symbol
E06
Powierzchnia
całkowita
149m2
Antresola
40m2
Ogródek
55m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
810600,00 zł
wolne