500 636 900
500 636 900
Symbol
E02
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
43m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
689400,00 zł
wolne