500 636 900
500 636 900
Symbol
D09
Powierzchnia
całkowita
164m2
Antresola
39m2
Ogródek
75m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
905600,00 zł
wolne