500 636 900
500 636 900
Symbol
D06
Powierzchnia
całkowita
149m2
Antresola
40m2
Ogródek
48m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
819200,00 zł
wolne