500 636 900
500 636 900
Symbol
D01
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
72m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
715200,00 zł
wolne