500 636 900
500 636 900
Symbol
B12
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
154m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
731600,00 zł
rezerwacja