500 636 900
500 636 900
Symbol
A09
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
65m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
693800,00 zł
wolne