500 636 900
500 636 900
Symbol
A08
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
67m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
694200,00 zł
wolne