500 636 900
500 636 900
Symbol
A07
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
57m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
692200,00 zł
wolne