500 636 900
500 636 900
Symbol
A04
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
74m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
695600,00 zł
rezerwacja