500 636 900

500 636 900
Symbol
A01
Powierzchnia
całkowita
127m2
Antresola
34m2
Ogródek
107m2
Miejsce postojowe
1 szt.
Cena
712200,00 zł
rezerwacja